Uvijeti obrade osobnih podataka

Ovaj ugovor o obradi osobnih podataka ("Ugovor") sadrži uvjete za obradu osobnih podataka između ALFA LOGISTIKA j.d.o.o., OIB 02706843298, ("ALFA LOGISTIKA") i bilo koje tvrtke, organizacije, institucije ili pravne osobe ("Korisnik") koja koristi usluge tvrtke ALFA LOGISTIKA u svrhu nadzora i obrade osobnih podataka zaposlenika ili drugih osoba unutar usluga koju koristi. (“Usluga”).

Predmet ugovora

1. članak

Korisnik kao voditelj obrade podataka upućuje ALFA LOGISTIK-u na obradu osobnih podataka s ciljem pružanja usluga Korisniku u skladu s Ugovorom o pružanju usluga sklopljenim između Korisnika i tvrtke ALFA LOGISTIKA. U odnosu na osobne podatke dobivene od Korisnika ili iz računalnih sustava tvrtke ALFA LOGISTIKA, tijekom pružanja Usluga, Korisnik djeluje kao voditelj obrade podataka, a ALFA LOGISTIKA kao izvršitelj obrade podataka.

Računalni sustavi izvršitelja obrade podataka ("ALFA LOGISTIKA") na koje se odnose ovi Uvjeti o obradi osobnih podataka su računalni sustavi:

 • Tacho-cloud.com
 • Gps-cloud.com,
 • Tachoanalyzer,
 • Usluga analize i obrade podataka iz tahografa.

2. članak

Kako bi se izbjegle sumnje, ovaj Ugovor sadrži cjelovite i konačne upute Korisniku prema ALFA LOGISTIC-i u vezi s obradom osobnih podataka Korisnikovih nositelja podataka, te stoga predstavlja obvezujući sporazum o obradi podataka u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

3. članak

Kada ALFA LOGISTIKA obrađuje osobne podatke u ime Korisnika kao voditelja obrade svaki upit, zahtjev, primjedba ili prigovor koji nositelj podataka (na primjer zaposlenik Korisnika) može imati u vezi s obradom osobnih podataka, a koji se odnose na Usluge, trebao bi biti adresiran i riješen od strane Korisnika kao voditelja obrade osobnih podataka.

Svrha obrade

4. članak

ALFA LOGISTIKA obrađuje osobne podatke u svrhu pružanja Usluga, poboljšanja i rješavanja bilo kakvih problema vezanih uz Usluge koje Korisnik može iskusiti i pružanja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva.

5. članak

ALFA LOGISTIKA prikuplja i obrađuje osobne podatke za sljedeće, ali ne i ograničene svrhe:

 • registracija Korisnika za korištenje Usluga, provjera identiteta i kreiranje korisničkog računa;
 • slanje faktura i obrada plaćanja Usluga Korisnika;
 • personalizacija uporabe Usluga Korisniku nakon utvrđenja postavki korisničkog računa;
 • analiziranje Korisnikovih preferencija ili korištenja Usluga;
 • komunikacija s Korisnikom ili nositeljem podataka u svrhu obavještenja o ALFA LOGISTIKA Uslugama, pružanje bilo kakve podrške vezane uz Usluge, odgovaranje na upite i obrađivanje zahtjeva;
 • poboljšanje Usluga ili razvoj novih sadržaja;
 • analiza i procjena načina na koji se Usluge koriste. Na primjer, ALFA LOGISTIKA analizira podatke o korištenju usluga u svrhu optimizacije dizajna proizvoda, izradu izvješća i statističkih podataka;
 • isporuka personaliziranih oglasa, promocija i ponuda;
 • zaštita pravnih interesa ALFA LOGISTIKA -e, njegovih korisnika i drugih trećih strana u svrhu pravnih razloga, kao što je npr. provedba naših Odredbi poslovanja i Općih uvjeta, ugovora ili pravila, poštivanje bilo kojih primjenjivih zakona i suradnja s nadležnim tijelima za provedbu zakona.

Vrste osobnih podataka i kategorije nositelja podataka

6. članak

ALFA LOGISTIKA prikuplja, izrađuje i prima informacije na različite načine kada Korisnik koristi Usluge ili postavi narudžbu. Neki od tih podataka predstavljaju osobne podatke.

7. članak

Kategorije nositelja podataka uključuju zaposlenike Korisnika, predstavnike i druge nositelje podataka koji će biti registrirani pri korištenju Usluga.

8. članak

Korisnik potvrđuje da je stekao sve potrebne suglasnosti i/ili se oslanja na druge odgovarajuće pravne osnove za obradu osobnih podataka nositelja. Korisnik potvrđuje da su nositelji podataka obaviješteni o prijenosu njihovih osobnih podataka ALFA LOGISTI-ci kao izvršitelju obrade osobnih podataka i trećoj strani (podobrađivaču) koje ALFA LOGISTIKA koristi za pružanje Usluga.

9. članak

Prilikom postavljanja korisničkog računa s ALFA LOGISTIK-om ili prilikom narudžbe Usluga, Korisnik pruža ALFA LOGISTIK-i sljedeće informacije koje sadrže osobne podatke:

 • ime/naziv tvrtke;
 • adresa e-pošte;
 • podaci za uplatu;
 • broj telefona;
 • adresa dostave/naplate;
 • bilo koje druge informacije dostavljene ALFA LOGISTIK-i u tu svrhu.

10. članak

Neke informacije mogu se obrađivati kada Korisnik ili nositelj podataka (na primjer, Korisnikov zaposlenik) koriste Usluge. Ovisno o opsegu i konfiguraciji ALFA LOGISTIKA usluga, te informacije mogu sadržavati i osobne podatke:

 • podaci o vozilu (npr. proizvođač, vrsta i marka vozila, kilometraža, tehničke informacije itd.);
 • podatke o vozaču (mjesto, rute, vozne navike, brzina, smjer itd.);
 • digitalni tahograf i podaci o aktivnostima vozača (na primjer, broj vozačke dozvole, broj digitalne/memorijske tahografske kartice vozača, ime, vrijeme provedeno na odmorima, vrijeme početka, zaustavljanja i završetka vožnje, trajanje vožnje, kalibracija tahografa, proizvođač tahografa, informacije o kontroli tahografa, kalendar odsutnosti itd.);
 • podatke web-preglednika nositelja podataka (npr. IP adresa, vrsta preglednika, verzija itd.);
 • druge podatke koje ALFA LOGISTIKA može primiti tijekom korištenja Usluga, a koji u vezi s drugim informacijama mogu sadržavati osobne podatke (npr. podatke o temperaturi, podatke senzora goriva itd.).

11. članak

Nakon korištenja ili konfiguracije postavki korisničkog računa usluga, Korisnik može pružati neke informacije koje mogu sadržavati osobne podatke:

 • podaci o Korisnikovu zaposleniku (vozaču) (npr. ime, adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja, korišteni vozni park i korišteno vozilo, broj vozačke dozvole, broj digitalne/memorijske tahografske kartice i drugi podaci koji su pruženi);
 • podatke o voznom parku, u skladu s uporabom i konfiguracijom usluga;
 • povijest komunikacije između Korisnika i nositelja podataka;
 • druge informacije koje Korisnik može pružiti ALFA LOGISTIK-i i koje, u vezi s drugim informacijama, mogu sadržavati osobne podatke (npr. liste za kontrolu vozila voznog parka, mjesto, vremenska zona, fotografije itd.).

12. članak

Korisnik može odabrati integraciju usluga trećih strana u vezi s određenim aspektima ALFA LOGISTIKA Usluga. Usluga treće strane je softver koji se integrira s ALFA LOGISTIKA Uslugama, a korisnik može omogućiti ili onemogućiti takvu integraciju za svoj korisnički račun. Kada je integracija omogućena, relevantni davatelj usluga treće strane može dijeliti ili primati određene informacije (uključujući uvoz ili izvoz). Korisnik treba provjeriti postavke privatnosti tih usluga trećih strana kako bi razumio koje podatke može otkriti ALFA LOGISTIK-i.

Vremensko razdoblje obrade i čuvanja podataka

13. članak

ALFA LOGISTIKA će obrađivati gore navedene podatke dok god traje proces pružanja Usluga Korisniku, a Korisnik pritom ima aktivan korisnički račun Usluga. Međutim, osobni podaci mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku na zahtjev Korisnika.

14. članak

Osim ako mjerodavno pravo to ne zahtijeva, ALFA LOGISTIKA nakon raskida ugovora s Korisnikom nema obvezu čuvati osobne podatke Korisnika. Nakon raskida ugovora, ALFA LOGISTIKA može nastaviti pohranjivati neke osobne podatke, ograničene na minimalni potrebni iznos, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i osiguravanja pouzdanih sigurnosnih sustava, rješavanja sporova između Korisnika i ALFA LOGISTIK-e, ako postoje, sprječavanje prijevara i zloporaba, provođenja ALFA LOGISTIK-inih ugovora i/ili praćenja legitimnih interesa ALFA LOGISTIKA -e ili trećih strana.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama

15. članak

Kako bi bio u mogućnosti pružati Uslugu, ALFA LOGISTIKA radi s trećim stranama koje pružaju ALFA LOGISTIK-i različite Usluge koje su potrebne u uobičajenom tijeku poslovanja. Kategorije trećih strana (podprocesora) pri dijeljenju osobnih podataka uključuju davatelje usluga kolokacije hostinga i poslužitelja, mreže za komunikaciju i isporuku sadržaja, davatelje usluga pružanja podataka i cyber sigurnosti, davatelje usluga naplate i obrade plaćanja, davatelje usluga za otkrivanje i prevenciju prijevara, web-analitiku, distribuciju e-pošte i nadzor pružatelja usluga, usluga snimanja sesija, pružatelje usluga oglašavanja i marketinga, informatičkih tehnologija, pravnih i financijskih savjetnika („Pružatelji Usluga Trećih Strana“).

16. članak

Pružatelji Usluga Trećih Strana primaju samo minimalnu količinu osobnih podataka potrebnih u cilju pružanja usluga ALFA LOGISTIK-i. ALFA LOGISTIKA dijeli osobne podatke samo s Pružateljima Usluga Trećih Strana koji su se obvezali za pridržavanje obveza zaštite podataka navedenih u ovom Ugovoru, pruža dostatna jamstva i provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere poštivajući važeće zakone o zaštiti osobnih podataka. ALFA LOGISTIKA snosi odgovornost za obradu osobnih podataka koje provode Pružatelju Usluga Trećih Strana i koje je tvrtka ALFA LOGISTIKA angažirala za odgovarajuću obradu podataka u skladu s važećim zakonima.

17. članak

Korisnik ALFA LOGISTIK -i pruža opće ovlaštenje za angažiranje Pružatelja Usluga Trećih Strana ili podprocesora istih.

18. članak

U određenim situacijama, ALFA LOGISTIKA može imati zakonsku obvezu dijeljenja informacija Korisnika s trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako te informacije zahtijevaju javne vlasti.

19. članak

Osobni podaci koje obrađuje ALFA LOGISTIKA mogu se prenijeti na Pružatelje Usluga Trećih Strana koji se nalaze izvan Europske unije. U takvim slučajevima, ALFA LOGISTIKA će dijeliti osobne podatke samo s onim primateljima koji su se obvezali da će udovoljavati potrebnim zahtjevima zaštite podataka i koji će moći osigurati odgovarajuću razinu zaštite ili osigurati odgovarajuća jamstva.

Obveze i podrška voditelju obrade osobnih podataka

20. članak

ALFA LOGISTIKA koristi razumne i odgovarajuće organizacijske, tehničke i administrativne mjere u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka kako bi zaštitio povjerljivost, integritet i dostupnost osobnih podataka. Nažalost, niti jedan sustav za prijenos ili pohranu podataka nije 100% siguran, stoga ALFA LOGISTIKA potiče Korisnika na brigu o osobnim podacima koje posjeduje i koji se obrađuju na mreži te postavljanje jake lozinke korisničkog računa Usluga/usluga koje korisnik koristi, ograničavanje pristupa računalu i pregledniku te odjavljivanje s računa nakon završetka sesije u cilju izbjegavanja pružanja ALFA LOGISTIKA -i bilo kakvih osjetljivih informacija čije bi otkrivanje moglo prouzročiti znatnu štetu nositelju podataka.

21. članak

Sva ALFA LOGISTIK-ina ovlaštena lica uključena u obradu osobnih podataka Korisnika i treće strane obvezala su se na obveze povjerljivosti i neće pristupati ili na drugi način obrađivati osobne podatake bez ovlaštenja Korisnika, ako to nije u svrhu pružanja Usluga.

22. članak

U slučaju povrede osobnih podataka, ALFA LOGISTIKA će obavijestiti Korisnika u skladu s obvezama navedenim u važećim zakonima i pružit će razumnu pomoć u vezi s istragama povrede osobnih podataka i obavijesti nadzorna tijela kao i nositelje podataka o tim povredama.

23. članak

Uzimajući u obzir prirodu obrade podataka, ALFA LOGISTIKA će pomoći Korisniku pružanjem tehničkih ili organizacijskih mjera u mjeri u kojoj će to biti moguće, za ispunjenje Korisnikovih obveza kao kontrolora podataka u odnosu na:

 • sve zahtjeve nositelja podataka Korisnika u vezi s pristupom ili ispravkom, ograničenjem, prenosivošću, blokiranjem ili brisanjem njihovih osobnih podataka koje ALFA LOGISTIKA obrađuje u ime Korisnika. U slučaju da nositelj podataka pošalje takav zahtjev izravno ALFA LOGISTIK-i, ALFA LOGISTIKA će odmah proslijediti takav zahtjev Korisniku;
 • istragu o povredi osobnih podataka i obavještenje nadzornih tijela i nositelja podataka Korisnika o takvoj povredi prava osobnih podataka;
 • gdje je to prikladno, pripremu procjene učinka zaštite podataka i prema potrebi, konzultacije s bilo kojim nadzornim tijelom.

Revizija obrade podataka

24. članak

Na zahtjev Korisnika, ALFA LOGISTIKA se obvezuje pružiti dovoljan broj informacija kako bi pokazao usklađenost s obvezama utvrđenim ovim Ugovorom i važećim zakonima o zaštiti podataka. Te informacije trebaju biti dostavljene u mjeri da su te informacije unutar ALFA LOGISTIK-ine kontrole, a ALFA LOGISTIKA nije spriječena da ih otkrije koristeći primjenjive zakone, povjerljivost ili bilo koju drugu obvezu za koju je odgovoran prema trećoj strani.

25. članak

Ako pružene informacije, prema razumnoj prosudbi Korisnika, nisu dovoljne za potvrdu ALFA LOGISTIK-ine usklađenosti s ovim Ugovorom, ALFA LOGISTIKA se slaže kako će dopustiti i doprinijeti reviziji obrade podataka.

26. članak

Takvu reviziju provodit će neovisna treća strana s dobrim tržišnim ugledom, koja posjeduje iskustvo i stručnost u provođenju revizija obrade podataka i koja je potvrđena od strane ALFA LOGISTIK-e tvrtke kao i samog Korisnika.

27. članak

Takva će se revizija obaviti u vremenu dogovorenom između Korisnika i ALFA LOGISTIK -e u roku od 2 (dva) mjeseca od trenutka kada je Korisnik zatražio reviziju u pisanom obliku. Revizor će morati potpisati ugovor o povjerljivosti koji uključuje obvezu da se u revizorskom izvješću ne otkrivaju poslovne informacije koje će također biti dostavljene ALFA LOGISTIK -i. Revizija će se provesti tijekom uobičajenog radnog vremena ALFA LOGISTIK -e, bez uplitanja u poslovne aktivnosti tvrtke ALFA LOGISTIK-e. Klijent ima pravo zatražiti reviziju jednom u roku od dvije godine. Sve troškove vezane uz reviziju snosi Korisnik.

Izmjene i dopune ugovora

28. članak

ALFA LOGISTIKA može povremeno vršiti izmjene kod ovog Ugovora, na primjer u slučajevima uvođenja novih usluga ili sadržaja. U slučaju dopuna ili izmjena, ALFA LOGISTIKA će pravodobno obavijestiti Korisnika na web-stranici www.alfalogistika.hr. Izmjene i dopune ovog Ugovora primjenjuju se od trenutka objave na web-stranici www.alfalogistika.hr.

29. članak

Nastavkom korištenja ALFA LOGISTIKA Usluga, odnosno pružanjem osobnih podataka ALFA LOGISTIK-i, nakon primjene izmjena i dopuna ovog Ugovora, Korisnik prihvaća ažurirane uvjete ovog Ugovora.

Mjerodavni zakon

30. članak

Na ovaj Ugovor primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a svaka radnja ili postupak u vezi s ovim Ugovorom (uključujući i one koji proizlaze iz izvan ugovornih sporova ili tužbi) bit će podneseni sudovima Republike Hrvatske. Kao stvarno nadležan sud proglašava se sud u Zagrebu.

Stupanje na snagu

31. članak

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom objave na web-stranici www.alfalogistika.hr.

32. članak

Ugovor je objavljen na web-stranici 1.5.2018.